پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

  • شرح فعالیت : مشاوره های تخصصی جهت معرفی پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش برای جایزه ملی مدیریت پروژه
  • محل فعالیت : جزیره کیش
  • کارفرمای اصلی : سازمان مناطق آزاد کیش
  • کارفرمای اصلی : سازمان مناطق آزاد کیش
  • وضعیت : خاتمه یافته
  • محصولات : جایزه ملی مدیریت پروژه

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.