چشم انداز

خدمات دهنده برتر در حوزه راه اندازی و بهره برداری صنایع انرژی با رویکرد فناوری‌های تحول آفرین

ارزش های سازمانی

حرکت در مسیر توسعه پايدار - کسب رضايت ذينفعان - سخت کوشی و تلاش مستمر - ایمنی و حفظ محیط زیست - نوآوری - کار گروهی با همدلی

ماموریت ها

1-مشارکت در استاندارد و چابک سازی فرآیندهای حوزه راه اندازی و بهره برداری صنایع انرژی از طریق ارائه خدمات دانش‌محور
2-پرورش سرمایه انسانی به‌عنوان پرسنل کلیدی در حوزه نفت و گاز
3-بومی سازی سامانه های موردنیاز خدمات راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات ، بهره‌برداری، تعمیرات اساسی

ساختار سازمانی

اطلاعات بیشتر

گواهینامه ها و افتخارات

اطلاعات بیشتر

تعهدات ما

اطلاعات بیشتر

مزایای رقابتی

اطلاعات بیشتر