نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه

 • شنبه 1402/06/11
 • شرح خبر :

  دومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران با عنوان «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» با حضور جناب آقای مهندس سید وحید حسینی معاونت تامین منابع شرکت پر تو مهام افق به نمایندگی هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار گردید.

  این همایش دربردارنده دو نشست با محوریت‌های موضوعیِ «آب و محیط طبیعی» و «بهره‌برداری و توسعه محیط زیستی» است.

  در نشست نخست پیرامون 3 موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
  ۱- محیط زیست در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور
  ۲- برنامه ریزی توسعه در شرایط کم آبی
  ۳- حفاظت از تنوع زیستی و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه.

  در نشست دوم نیز پیرامون ۳ موضوع زیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
  ۱- محیط زیست جزء لاینفک برنامه‌های توسعه
  ۲- جایگاه ارزیابی و ارزش‌گذاری محیط زیست در برنامه هفتم توسعه: بایدها و نبایدها
  ۳- جایگاه برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی محیط زیست.

  کارشناسان و متخصصان حاضر در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» که به میزبانی دانشگاه خاتم برگزار شد، در ارزیابی کلی این لایحه بر این نظر بودند که توجه به محیط زیست در آن اندک و ابزاری است و هیچ سنخیتی میان آمارهای کمّی با شرایط محیط زیستی کشور در لایحه وجود ندارد.
  در پایان نیز موضوعات مطروحه همایش برای اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس می‌شود.

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.