راه اندازی پمپ های آب شیرین کن جزیره قشم

  • شرح فعالیت  :با توجه به نیاز مبرم منطقه جهت تامین آب شرب در جزیره قشم، شرکت پرتو مهام افق به عنوان پیمانکار در بخش پیش راه اندازی و راه اندازی جهت بهره برداری زود هنگام اقدام به شروع عملیات مجموعه آب شیرین کن قشم نمود.
  • محل پروژه : منطقه آزاد قشم
  • کارفرمای اصلی : شرکت منطقه آزاد قشم
  • کارفرما : شرکت تانا انرژی
  • وضعیت : خاتمه یافته
  • محصولات : آب شیرین

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.