اجرای تمامی کارهای برق و ابزار دقیق تلمبه خانه شماره دو گوره - جاسک

  • شرح فعالیت  : تهیه ،تامیین و اجرای کامل تمامی کارهای برق و ابزار دقیق مرتبط با پمپ های اصلی پروژه و تجهیزات و محوطه پیرامونی و پیش راه اندازی آنان
  • محل پروژه : هرمزگان – جاسک
  • کارفرمای اصلی :
  • کارفرمای : شرکت آسفالت طوس
  • محصولات :

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.