اجرای تمامی کارهای تلکام کل سایت تلمبه خانه شماره دو گوره - جاسک

  • شرح فعالیت  : تهیه ،تامین و اجرای کامل تمامی کارهای تلکام کل سایت پروژه تلمبه خانه شماره گوره – جاسک
  • محل پروژه :هرمزگان – جاسک
  • کارفرمای اصلی :
  • کارفرمای : شرکت آسفالت طوس
  • محصولات :

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.