پروژه ایتسن

 • شرح فعالیت  :ارائه خدمات مشاوره و تهیه بسته مناقصات و مذاکرات حوزه صنایع انرژی به شرح ذیل :

  • بررسی اسناد اولیه مناقصه و آنالیز چگونگی شرکت در مناقصه
  • تهیه و بررسی اسناد کیفی مناقصه
  • تهیه اسناد برآورد مالی مناقصه

 • محل پروژه : استان تهران
 • کارفرمای اصلی : شرکت مهندسین مشاور ایتسن
 • کارفرما : شرکت مهندسین مشاور ایتسن
 • وضعیت : خاتمه یافته
 • محصولات : پکیج مناقصات

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.