گلخانه پارس آباد مغان

  • شرح فعالیت  : ارائه خدمات مشاوره ، نظارت فنی و کارگاهی طرح گلخانه پارس آباد مغان
  • محل پروژه : پارس آباد مغان
  • کارفرمای اصلی : شرکت رایان شمیم آرینا
  • کارفرما : شرکت رایان شمیم آرینا
  • وضعیت : در حال اجرا
  • محصولات : صیفی جات

جهت مشاوره هم اکنون می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.